Panduan Sebenar Program Transformasi Minda (PTM) Melalui EPSA

1.Umum mengetahui bahawa guru-guru yang baru berkhidmat perlu menduduki kursus yang akan melayakkan mereka untuk pengesahan dalam jawatan. Kursus yang dahulunya dipanggil sepagai Kursus Induksi, dan seterusnya Program Transformasi Minda (PTM), merupakan perkara wajib yang mesti disempurnakan dalam tempoh percubaan maksimum 3 tahun seseorang penjawat awam yang baru

2. Disebabkan kekurangan peruntukan, guru-guru yang tahun perkhidmatannya bermula 2014 sehingga 2016 kini dikehendaki menduduki kursus secara online melalui E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) supaya dikecualikan daripada menduduki PTM.

3. Mereka yang telah menjalani PTM tidak perlu menjalani EPSA-PTM 

4. Mereka yang posting pada tahun 2017 juga tidak perlu menjalani EPSA-PTM 

5. Jika mula EPSA pada tahun ini, mesti diselesaikan pada tahun ini juga

6. Jika tahun lalu pernah buat kursus wajib, boleh digunapakai sijil tersebut untuk dihantar ke pihak berkenaan. Kalau macam saya baru daftar tahun ni, sila rujuk no. 5

7. Klik LOGIN. Jangan klik DAFTAR sebab nama kita memang telah ada dalam sistem8. Pastikan butiran peribadi diisi

9. Anda akan dibawa ke dashboard pembelajaran seperti ini

10. Memang terdapat banyak kursus menarik yang ditawarkan dalam EPSA tetapi menurut "Garis Panduan PTM" (2017), kursus yang anda perlu ikuti untuk layak pengecualian PTM ini ialah


11. Pastikan setelah tamat subjek/modul, sijil anda boleh dihasilkan dan dicetak. Sila simpan soft copy untuk tujuan peribadi

Ini sahaja yang boleh dipaparkan setakat ini. Kursus-kursus di atas mengambil masa yang lama untuk diselesaikan maka panduan ini akan berhenti setakat ini. Sila rujuk manual peserta untuk langkah seterusnya

Rujukan:

Menipu Diri Sendiri Untuk Berjaya

Secara umumnya, menipu adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan amat ditegah dalam amalan seharian kita. Walau bagaimanapun, dalam psikologi, terdapat satu teknik yang menggalakkan anda untuk menipu dan perbuatan ‘menipu’ dalam konteks ini bukan sahaja tidak mendatangkan kemudaratan, malah mendatangkan manfaat bergantung kepada tujuan anda manggunakan teknik ini.

Teknik yang diperkatakan tadi adalah dinamakan sebagai self-fulfilling prophecy (SFP) atau dalam Bahasa Melayu, ia dinamakan sebagai ramalan kebenaran kendiri. SFP sebenarnya berfungsi dengan menggunakan hanya satu mekanisme iaitu menipu diri sendiri seperti yang telah diterangkan tadi. Yang menariknya, ‘penipuan’ ini boleh dilakukan secara sedar ataupun tidak – kadang-kala kita sendiri tidak tahu bahawa kita sedang menipu diri sendiri! Itulah kehebatan fenomena yang dinamakan oleh SFP ini yang berpotensi untuk memberikan kebaikan jika digunakan secara betul, dan juga berkemungkinan membawa keburukan jika digunakan untuk tujuan tersebut.

SFP pertama sekali ditemukan oleh seorang ahli sosiologi yang bernama Robert K. Merton. Menurutnya, SFP boleh didefiniskan sebagai  cara kita mengolah sesuatu keadaan yang akan menyebabkan berlakunya sesuatu kejadian atau perlakuan yang menjadikan olahan tadi menjadi benar.  Aliran kronologi situasi berikut akan membantu pemahaman anda berkaitan SFP:

1.      Ahmad percaya bahawa dialah merupakan calon yang paling hebat dan berkelulusan tinggi untuk mendapatkan jawatan yang ditawarkan dalam temuduga tersebut
2.      Disebabkan dia yakin, maka dia Berjaya berhujah dengan petah
3.      Ahmad Berjaya mendapatkan jawatan tersebut disebabkan ketrampilannya
4.      Kejayaannya menjadi bukti bahawa Ahmad merupakan calon yang paling layak.
Dalam situasi ini, Ahmad telah menyandarkan kejayaannya mendapatkan pekerjaan tersebut kepada dirinya yang mempunyai kelulusan yang tinggi tanpa mengambil kira faktor lain seperti kelayakan calon lain dan keperluan dan penilaian penemuduga yang bertugas ketika itu. Namun begitu, inilah kunci utama kepada mana-mana fenomena SFP yang terjadi iaitu elemen utama yang perlu diwujudkan ialah kepercayaan awal yang dibina oleh diri sendiri.  Perkara yang terjadi seterusnya hanya akan menguatkan lagi kepercayaannya bahawa dialah calon yang paling hebat dan tiada tolok bandingnya lagi. Dari sudut positif, Ahmad kini mempunyai kerjaya yang sesuai dengan usahanya sebelum sesi temuduga.

Sejak penemuan dan penjelasan tentang fenomena ini, para pengkaji telah menemukan bahawa ia mempunyai potensi untuk memberikan kesan yang berimpak tinggi. Dalam satu kajian, para guru telah ‘ditipu’ bahawa pelajar yang menduduki peperiksaan pada tahun tersebut merupakan pelajar yang cemerlang sedangkan mereka merupakan subjek yang dipilih secara rawak. Berikutan itu, para pelajar ini telah dilabel sebagai ‘pelajar cemerlang’ dan ini telah mempengaruhi layanan dan teknik pengajaran guru-guru terhadap mereka. Dalam kajian oleh Rosenthal dan Jacobson(1968) itu, label tersebut telah memberikan kelebihan dan menghasilkan peratusan gred yang tinggi dalam ujian IQ dan kajian ini telah diulang berkali-kali oleh pengkaji yang berlainan dengan keputusan yang sama.

Penemuan kepada fenomena dan penjelasan psikologikal yang menarik seperti ini mendorong kita untuk sentiasa menetapkan niat yang baik dan positif sebelum membuat apa-apa keputusan atau perbuatan kerana kejadian yang menyusul selepas itu akan membentuk diri kita di kemudian waktu. Walau bagaimanapun, sebagaimana fenomena ini begitu berkesan untuk keadaan yang positif, malah ia juga boleh diaplikasikan dalam keadaan yang boleh membawa mudarat. Bayangkan keadaan di mana seorang pelajar yang percaya dirinya tidak mempunyai nilai dan kemudian kerap menyendiri. Perbuatan dirinya yang menyendiri tanpa ditemani rakan sebaya akan menguatkan lagi kepercayaan bahawa dirinya tidak dihargai oleh sesiapa.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa SFP bukan sahaja mempunyai kesan terhadap diri sendiri, malah juga orang di sekeliling kita. Dalam kajian oleh Madon et al. (2008), kepercayaan para ibu terhadap penglibatan anak mereka dengan alkohol mempunyai kesan tidak terus dengan penilaian diri anak tersebut tentang kebarangkalian mereka untuk menyalahgunakan alkohol.  Oleh yang demikian, adalah amat penting untuk kita sentiasa mempunyai tanggapan awal yang positif sama ada untuk diri sendiri, mahupun orang lain untuk mendapatkan kesan yang terbaik untuk kesejahteraan manusia sejagat. SFP, jika diamalkan dalam konteks yang positif, akan memberikan faedah dalam jangka masa yang panjang dan berpotensi untuk menjadi kekal dan membentuk keperibadian seseorang. 

Guru-guru perlu membuat refleksi tentang layanan kita terhadap murid-murid yang perlu diberi layanan secara sama rata dan segala bentuk amalan pilih kasih adalah perlu dihindarkan. Benar bahawa perkara ini agak sukar untuk diamalkan di sesetengah sekolah berikutan para pelajar dikelaskan mengikut keupayaan mereka namun jika guru-guru boleh mengubah pemikiran sendiri bahawa semua murid berpotensi untuk cemerlang, maka tentu sekali layanan kita terhadap mereka akan menjadi sama rata dan seterusnya memberikan kesan terhadap prestasi pelajar dan penilaian kendiri mereka dalam akademik.

RUJUKAN
  • Merton, R. K. (1948). The Self-fulfilling prophecy. The Antioch Review, 8, 2. 193-210
  • Madon, S., Guyll, M., Buller, A. A., Scherr, K. C., Willard, J., & Spoth, R. (2008). The mediation of mothers’ self-fulfilling effects on their children’s alcohol use: self-verification, information conformity, and modeling process. Journal of Personality and Social Psychology. 95(2), 369 – 384.
  • Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectations and student intellectual development. New York: Holt, Rineheart, and Winston.


More

SEARCH

MESEJ RINGKAS

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.arcx13.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at https://www.facebook.com/arcx13?ref=bookmarks. Dalam BM, korang tak boleh copy langsung melainkan ada kebenaran